woensdag 9 februari 2011

Get well soon!

Voor een vriend die kortgeleden een zware hartoperatie heeft gehad. Herstel zal nog veel tijd vergen.
For a friend who recently had severe heart surgery. Recovery will take lots of time.


even the littlest comment is greatly appreciated!

Geen opmerkingen: