donderdag 30 oktober 2008

Three ATC

Tonight I amused myself with Magnolia and Alcohol Ink again. But this time I made 3 ATC's with the Magnolia kids. I found some Alcohol Ink techniques on Dan's blog. Go check out his awesome video tutorials! These are to be my entry for This Thursday's challenge nr 20.
Anyway, I used all the things shown in his tutorials and came up with these ATC.

Vanavond heb ik mezelf bezig gehouden met Magnolia en Alcohol Inkt. Deze keer werden het ATC's met de Magnolia kindjes. Ik kwam prachtige video tutorials tegen op Dan's blog. Ga kijken naar de twee geweldige video's! Deze atc zijn mijn bijdrage voor challenge 20 van This Thursday.

First: dabbing AI on background:

Second: AI on craftsheet and placing glossy paper in it, swirling a little:

Third: few drops of AI forming a line on the felt. Making stripes with it:

Dan explains it all on his blog. If you want to know exactly what I did, go look at his video's. He explains it better than I ever could!

Dan legt het allemaal uit op zijn blog. Als je precies wilt weten wat ik deed, ga dan gauw kijken. Hij legt het beter uit dan ik hier kan schrijven!

dinsdag 28 oktober 2008

Challenge: Crazy Amigo

Husband away squashing, kids playing with the Wii and here is ME-time! Crazy Amigo's challenge is: buttons. I got these lovely little buttons from Christa and they seem to fit in anywhere!

Echtgenoot weg naar squashen, kinderen spelen met de Wii en ik heb tijd voor mezelf! Crazy Amigo's heeft als thema: knoopjes. Ik kreeg deze schattige kleine knoopjes van Christa en ze lijken overal bij te passen!


background: wrinkle free distress technique with Dried Marigold, Broken China and Worn Lipstick (yes the same as below!) Stickles crystal in between the buttons. Hmmm, so sweet, reminds me of the chocolate in the cupboard! This atc calls for tea and chocolate!

Achtergrond: distress op craftsheet techniek met Dried Marigold, Broken China en Worn Lipstick. (ja, dezelfde kleuren als de atc hieronder!) Stickles crystal tussen de knoopjes. Een zoet geheel, het doet me denken aan de chocolade in de kast! Deze atc vraagt om thee met chocola!

Challenges: TMTA, Created by Hand

Two challenges, one atc. Thats all I have time for today. unfortunately my collegue called in sick today so no playtime for me. But I managed to scraped enough free minutes in between patiënts and during lunch to finish this atc! How addicted am I...??!!
Think Monday, Think ATC: Staples.
Created by Hand: ribbons and trim.
Can you see the wind blowing and playing with the leaves? I had to staple the ribbon to the card, otherwise it would have blown away!

Twee uitdagingen, één atc. Dat is alles waar ik tijd voor heb vandaag. Mijn collega belde dat ze ziek was, dus moest ik werken vandaag. Maar ik heb genoeg minuten tussen de patiënten door en tijdens de lunch gevonden om één atc te maken. Hoe verslaafd ben ik eigenlijk...??!!
Think Monday, Think ATC: nietjes.
Created by Hand: lintjes en kant.
Kan je de harde wind zien die met de blaadjes speelt? Ik moest zelfs het lintje vast nieten omdat die anders was weggewaaid!

background: wrinklefree distress technique with distress ink: Broken China, Worn Lipstick and Dried Marigold. Stickles copper.
Leaves: punched and glued, diamond glaze glossy acents. White stripes with Ranger gelpen.

zondag 26 oktober 2008

Make a MOO or two: Ton-sur-ton

My entry for Make a MOO or two. Remember the christmas cards a few days earlier? I just fell in love with that color: Adirondack Eggplant. Christmas ball stamp is form Art Journey.

Mijn bijdrage voor Make a MOO or two. Herinner je je de kerstkaarten van een paar dagen terug? Ik ben helemaal weg van die kleur! Adirondack Eggplant. Kerstbal stempel van Art Journey.

vrijdag 24 oktober 2008

Harvest treasure box

I have made a little box for my daughters to keep some treasures they collected this fall. Anne and Elske go past an ancient chestnut tree every day on their way to school. Needless to say we are swimming in chestnuts in this season!

Ik heb een klein doosje gemaakt voor mijn dochters om een paar kastanjes in te bewaren. Anne en Elske komen op weg naar school langs een oude kastanjeboom en het behoeft geen uitleg dat we zwemmen in de kastanjes tijdens de herfst!
Little paper box, painted with paint dabber pearl, rubbed some distress Dried Marigold over it.
Corners: distress crackle paint with walnut stain rubbed in the cracks.
Stamps: tree and quote from Darkroom Door, child from Art Journey.
Inside box: dark orange colored Basic Grey paper
Quote: "May the tree of life bring you it's sweetest treasures - love, hope and dreams come true!"

This Thursday: Thrown a curve

This Thursday has the theme: Thrown a curve. I have take it quite literally and put in some cirles and buttons. Thank you Liz for the wonderful paper downloads!

This Thursday heeft als thema: Thrown a curve. Ik heb dat vrij letterlijk genomen en cirkels op de kaart gebruikt met knoopjes. Dank je Liz voor de prachtige dessin papieren!

Background: free downloads
Boy: Magnolia
Embellishments: buttons and stickles silver.
All edges colored with distress Vintage Photo.

woensdag 22 oktober 2008

2 Cards with Teykol

Tonight I had 2 friends over for the monthly scrapnight. We had loads of fun stamping with the new 'Noël' stamps from Art Journey. I made two christmas cards and used a technique with Teykol I learned awhile ago.

Vanavond waren er twee vriendinnen voor de maandelijkse scrapavond. Het was weer als vanouds gezellig en we hebben de nieuwe 'Noël' stempellap van Art Journey uitgeprobeerd. Ik heb twee kerstkaarten gemaakt met een techniek met Teykol die een poos geleden heb geleerd.

background: mask half of the glossy paper and stamp the swirly with Stazon black. Apply Teykol and color with Adirondack Eggplant. Move mask to colored side and stamp the words on the left with Adirondack Eggplant. Stamp girl on separate glossy paper, apply teykol where you want it to stay white and color. Glue girl on the card. Mat with black cardstock and glue on white card.

background: Mask half of glossy paper. stamp snowflake with distress embossing ink and emboss with transparant. Color with Adirondack eggplant. Stamp little snowflake with Stazon purple. Move mask to colored side and stamp words with Adirondack eggplant. Stamp chrismas ball on separate glossy paper and color. Mat background on black cardstock. Cut out the ball, attach ribbon and glue everything together. Apply Stickles silver on the swirlies of the christmas ball.

dinsdag 21 oktober 2008

Blog Candy!

Don't miss the blog candy on Scrapping Away!! you can enter till November 1st.

zondag 19 oktober 2008

Magnolia card

Another one. yes I'm Magnolia-ed or something, I don't know. Could it be an infection? Of the Magnolia virus?

Tja, nog eentje. Ik ben gemagnoliaad of zoiets. Zou het een infectie zijn? Een Magnolia-virus?

background paper: Basic Grey. Congrats cut out with cuttlebug.

Challenges

Hello bloggers!
I have been busy this week with christmas cards. Some friends requested cards and I had a total order of 67 christmas cards. You can imagine that will take some time to complete! I'm about halfway and felt it was time to do something completely different.
The challenge from This Thursday is "Art from your heart". And the challenge from Theme Thursday is Pink! Those challenges combine perfectly!
I just love to spray ink, all kinds of colors. This time I chose glimmermist pink and distress Dusty Concord (mix with perfect pearls gold)
I took the photo a bit slanted to show the georgeous shiny of this atc. I hope you can see it!

Hallo bloggers!
Ik heb een drukke week gehad. Een paar vriendinnen wilde graag kerstkaarten hebben en ik heb dus een totaal bestelling van 67 kaarten gekregen. Op dit moment ben ik ongeveer halverwege en het werd tijd om even heel iets anders te doen!
De uitdaging van This Thursday is "Art vanuit je Hart". En de uitdaging van Theme Thursday is Roze! Nou die twee uitdagingen zijn natuurlijk prima te combineren!
Ik hou ervan om met inkt te sprayen, alle kleuren. Deze keer koos ik voor glimmermist roze en distress Dusty Concord (mix met perfect pearls goud)
Ik heb de foto een beetje schuin genomen om de prachtige glimmer te laten zien. Ik hoop dat het zichtbaar is!

On the right a small edge of Paper Artsy paper. Edges colored with distress Brushed Corduroy. The heart is grungeboard sprayed with glimmermist pink. The dots is a stamp from Tim Holtz' collection, embossed with gold.

Rechts een smal randje papier van Paper Artsy. Randjes geïnkt met distress Brushed Corduroy. Het hartje is grungeboard geïnkt met glimmermist pink. De stippen is een stempel van Tim Holtz' collectie.I also made this card because I wanted to color a Magnolia girl with my new Derwent colorsoft pencils. Isn't she lovely? The quote says "thinking of you". The left background is paper from Paper Artsy en the striped paper on the right is new from from Basic Gray.

Deze kaart heb ik gemaakt omdat ik zo graag weer even een Magnolia meisje wilde inkleuren met mijn nieuwe Derwent colorsoft potloden. Is ze niet schattig? Het papier in de achtergrond links is van Paper Artsy en de streepjes rechts is de nieuwe lijn van Basic Gray.

zondag 12 oktober 2008

Sunday Postcard Art

I made this card for Sunday Postcard Art. The theme is "Men" this week. I used stamps from Art Journey's "Grunge". The quote is from Art Journey's "Men".

Dit is mijn bijdrage voor Sunday Postcard Art.. Het thema is "mannen" deze week. De stempels komen van Art Journey's stempellap "Grunge", de quote van AJ stempellap "men".


This card is inspired by Tim Holtz' October technique. I started out by wiping and dabbing (hard en wet the dabber tip well) some Juniper paint dabber on a white paper. Heat dry with heat tool. Then dabbed with inkblending tool distress Spiced Marmelade on the white spots.
Stamping the boy (little man!) with Versafine black. Stamped the rest with distress Black Soot. Then I wiped carefully with a damp towel over the acrylic paint dabber spots. It blended nicely! Little adage ticket (Tim Holtz) Adore on the lower left corner, colored with distress Spiced Marmelade.
Stamped the quote and colored with same color. Distressed the edges of quote and card with distress tool en colored with distress Brushed Corduroy (which is fast becoming my favourite distress color!) and Black Soot. Matted the card on a white postcard size card.

Deze kaart is gebaseerd op Tim Holtz' oktober techniek. Ik ben begonnen met vegen en dabben (hard en de dabber tip goed nat maken) van Juniper paint dabber op een wit papier. Gedroogd met heattool. Distress piced Marmelade op de witte plekken aangebracht.
Het jongetje gestempeld met Versafine zwart. De rest van de stempels met distress Black Soot gestempeld. Toen met ene licht vochtig doekje voorzichtig over de acrylic paint dabber plekken geveegd. Het effect bevalt met wel, een lichte afdruk die achterblijft. Adage ticket (Tim Holtz) Adore linksonder in de hoek gekleurd met distress Spiced Marmelade.
De tekst gestempeld en gekleurd met dezelfde kleur. Randjes van de tekst en de kaart opgeruwd met de distress tool en gekleurd met Brushed Corduroy (die al heel hoog in mijn lijst van favoriete kleuren staat!) en Black Soot. De kaart gemat op een witte correspondentie kaart van de Hema (die kaarten zijn van lekker stevige wit papier en werken prima met de inkten. Lekker niet duur, probeer het maar eens.)

zaterdag 11 oktober 2008

Magnolia card

Title says it all. A Magnolia stamp from Christa. Colored with Derwent Colorsoft pencils I purchased today (yes they were on sale, 24 pencils!)

Titel zegt het al. Een Magnolia stempel van Christa. Ingekleurd met de Derwent Colorsoft potloden die ik vandaag heb gekocht (Ja, ze waren afgeprijsd, 24 potloden!)

Corner folded over and glued to card. Edges paper inked with distress Brushed Corduroy. Separate tag to slide in and to wrote your message upon. Sentiment from Artemio stamps.

Hoekje omgevouwen en tegen kaart geplakt. Randjes papier geïnkt met distress Brushed Corduroy. Aparte tag er in geschoven om de tekst op te kunnen schrijven. Woord op de tag van Artemio stempels.

Tutorial links in righthand column

I encounter so many tuturials and wonderful ideas when browsing blogs. Therefor I put in a new link item in the right column: Tutorials. Now I have them on my blog and will never loose the links! Follow them and learn more. I will keep adding to them as I go along.

Al browsend vind ik heel wat leuke lesjes en goede ideeën. Daarom heb ik een nieuwe link lijst gemaakt in de rechter kolom: tutorials. Nu raak ik die links nooit meer kwijt. Ga kijken en leer de leukste dingen! Het is nog een korte lijst maar dat zal vast niet lang duren.

vrijdag 10 oktober 2008

Erwin Magnolia card

Tonight I was at Christa's place and we exchanged some Magnolia stamps. Coincidentally we have totally different Magnolia stamps, so together we have as musch as 9 Magnolia's! Here I used Edwin (who I insist on calling Erwin, no idea why, the name just kinda stuck in my mind!)

Vanavond was ik bij Christa en we hebben wat afbeeldingen geruild. Toevallig hebben we allebei verschillende Magnolia stempels en samen hebben we dus zo maar even 9 verschillende Magnolia's! Hier heb ik Edwin op de kaart gezet (Ik noem hem steeds Erwin, geen idee waarom, de naam zit gewoon in mijn geheugen!)

Creme colored card with a brown square. Four little squares Basic Grey paper. Ribbons and buttons from Action store in Holland. Quote says "Get well soon" in dutch.

Creme kleurige kaart met vierkant bruin papier. Vier vierkantjes van Basic grey papier met afgeronde hoeken. Knoopjes en lintjes van de Action.

donderdag 9 oktober 2008

This Thursday and Wednesday Stamper

Do you believe? Would you believe a skull having his own halloween party and dress up like a king? Or a pumpkin hiding his colors behind special windows? Come and play along!
This is my entry for This Thursday Halloween theme

Geloof jij? Zou je geloven in en schedel op zijn eigen halloween partijtje, verkleed als koning? Of een pompoen die zijn kleuren alleen achter speciale raampjes laat zien? Kom en speel mee! Deze atc's zijn mijn bijdrage voor This Thursday Halloween thema.


The first atc is also my entry for Wednesday Stamper: brown combo theme. I combined brown with olive green.
Background: spray olive green, fill in white spots with distress Scattered Straw, stamp BELIEVE with distress Brushed Corduroy. Grungeboard skull: sprayed with Pine Needles+Perfect Pearls gold, inked BOO with distress Black Soot and added Stickles Crystal. Stamp BELIEVE with distress Brushed Corduroy. Edges distressed with tool and inked with Brushed Corduroy and Black Soot.

De eerste atc is ook mij bijdrage voor Wednesday Stamper, combineer bruin thema. Ik heb bruin gecombineerd met Olive Green.
Achtergrond: spray Olive Green en vul witte plekken op met distress Scattered Straw. Stempel BELIEVE met distress Brushed Corduroy. Grungeboard schedeltje: spray met Pine Needles+Perfect Pearls gold, BOO geïnkt met distress Black Soot en Stickles Crystal aangebracht. Randjes distressed met distresstool en geïnkt met Brushed Corduroy en Black Soot.

achtergrond: sprayed Peach Delight, fill in white spots with distress Aged Mahoganey, stamp Believe with distress Brushed Corduroy, stamp splatters with Dried Marigold. Stamp pumpkin twice, color one with distress Weathered Wood and the other with distress colors. Puzzle three fragments to your satisfaction, cut out and glue in the right places. Adage ticket PLAY edges colored with Brushed Corduroy.

woensdag 8 oktober 2008

Christmas cards

Two updates today! I made a set of four Christmas cards. I used the layout on front of the Cards Only magazine. It was very simple but with the blue paper blocks I bought yesterday at the Action (a store in Holland) it turned out very nice.

Twee updates vandaag! Ik heb een setje van vier kerstkaarten gemaakt. De layout komt van de voorkant van het Cards Only tijdschrift. Een simpele layout maar met het blauwe papierblok die ik gisteren bij de Action kocht ziet het erg aardig uit.

Blue winter dessin paper, edges inkt with Distress Faded Jeans. Felt Snowflakes from Hero Arts, dark blue carrogated cardboard. Not much needed for four Christmas cards! Here is one up close:

Blauw winter dessin papier, kantjes geïnkt met Distress Faded Jeans, vilten sneeuwvokken van Hero Arts, donkerblauw golfkarton. Er is niet veel nodig voor vier kerstkaartjes! Hier is eentje dichtbij:


Magnolia card

I just can't get enough of those Magnolia stamps. I think they are simply TOO cute! Another card with paper blocks I found at the Action (a store in Holland)

Ik krijg maar geen genoeg van de Magnolia stempels! Ze zijn gewoon TE schattig! Hier nog een kaartje met de papier van papierblokken die ik bij de Action vond:
Black cardstock, dessin paper and corrugated cardboard.
Tilda sitting on a chair from "Stampies" stamps, colored with Distress ink.
Pretty straightforward layout :)

dinsdag 7 oktober 2008

TMTA: mother nature

My entry for TMTA. Theme: Mother Nature.
Mijn bijdrage voor TMTA. Thema: Moeder Natuur.
Background: sprayed Pine Needles+PP gold (too bad scan won't show the glimmer of the PP)
Stamp+quote: trees from Darkroom Door.

My Artroom

My workshop from right to left. My dad is great at solutions. He made all kinds of gadgets for me! On the right all the ribbons. Well not all, just the ones I use most! My dad made the holder on the wall.
I do not have that many mounted stamps, but I do like them at hand. I put them against the wall to protect the rubber from direct sunlight. Next to it, in the corner a metal tray with bits and pieces, embellishments, babytowel to wipe ink from stamps, masking paper, three dabbers etc etc.

Mijn hobby kamer van rechts naar links. Mijn vader heeft altijd leuke oplossingen. Hij heeft van alles voor me gemaakt. Rechts aan de muur de lintjes. Dit zijn niet alle lintjes, maar degene die ik het meest gebruik. Mijn vader heeft de houder gemaakt.
Ik heb niet veel mounted stempels, maar ik zie ze wel graag bij elkaar. Ze staan tegen de muur om het rubber te beschermen tegen direkt zonlicht. Ernaast een metalen tray met losse dingen, embellishments, babydoekjes om stempels schoon te vegen, maskerpapier, drie dabbers enz enz.In the middle an old herb rack my dad made for me when I got my very first student room. Now it's perfect for holding all the re-inker bottles, stickles, atc papers, gluedots, glue, alcohol inks, dimensional pearls. In front of it all the instruments I use when crafting. Knife, pincers, pens, scissors. Do you see the little wooden block with the minimsiters? My dad made that too when I pointed it out to him! Isn't he a darling?
On the left another metal tray with verious inks.

In het midden een oud kruidenrekje die mijn vader maakte toen ik op kamers ging. Nu is het perfect voor alle flesjes: re-inkers, stickles. atc-papier, gluedots, lijm, alcohol inkt, dimensional pearls. Ervoor een blueband broodbakje met alle dingen die ik gebruik bij het craften. Mesje, pincet, pennen, scharen. Zie je het kleine houten blokje met de minimisters? Die heeft mij vader ook gemaakt toen ik het hem liet zien op internet! Mijn vader is geweldig!
Links nog een metalen tray met verschillende inkten.


And on the left all the inks. Mostly Distress inks from Ranger but also Versafine, Adirondacks, some stamps I work with at the moment and Fiskars cutting tool. The little table on the far left is for my daughters when they want to craft with me.

Links alle inkten, meeste Distress inkten van Ranger maar ook Versafine, Adirondack en wat stempels waar ik op dit moment mee bezig ben en Fiskars snijapparaat. Het kleine tafeltje links is voor mijn dochters als ze bij me willen zitten om ook iets te maken.

Today I busied myself with indexing all the clearstamps. I keep them in CD holders. I printed the names and cut it out on smalle strips. Then glued everything in the appropriate CD-holder. In the proces I encountered some stamps I had forgotten. Isn't that nice!

Vandaag heb ik me bezig gehouden met het opruimen van alle clearstamps. Ik bewaar ze in CD-dozen. Ik heb de inhoud uitgeprint en in smalle strips gesneden en in de juiste houder gelijmd. Tijdens dit werkje kwam ik zelfs wat stempels tegen die ik vergeten was! Dat is altijd leuk!


When my dad was here last time we discussed putting up some shelves for all the stuff in the metal trays. He promised he would think about it. Now I know, when I least expect it, he will call and come over! And he will have the perfect solution for all the bits and pieces in the metal trays! You should know: my dad is my hero and will be 79yo come December!

Toen mijn vader hier de laatste keer was hebben we even gepraat over eventuele planken aan de muur voor alle spullen in de metalen trays. Nu weet ik gewoon dat hij een keer belt als ik er niet op verdacht ben. En dan heeft hij vast weer iets geweldigs bedacht! Je moet nog weten: mijn vader is mijn held en hij wordt 79 jaar in december!
So tell me: what kinds of simple brilliant solutions do you have in your artroom? Post a picture on your blog and post a comment here with a link!

Vertel eens: wat voor eenvoudig brilliante oplossingen heb jij in je hobby hoek? Zet het op je blog en geef een comment hier met een link!

zondag 5 oktober 2008

World Card Making Day

Robin has a wonderful challenge on her blog. Because yesterday was World Card Making Day she made a sketch (her very first sketch!) to follow. You can sent her a picture of your card and she will put up a slide show on her blog for the month October. Well, isn't that a nice gesture for WCMD? Yes, i thought so too!
In case you were wondering ( and I didn't know too, so I investigated!) WCMD is every year on the first Saturday in Oktober. It is to celebrate every card making artist in the world, to mark the start of the card making season and to get started on christmas cards! Lovely day, I'm going to celebrate that every year! You can read all about it here.

Robin heeft een prachtig idee op haar blog. Omdat gisteren World Card Making Day was, heeft ze een kaart-layout gemaakt (haar eerste kaart-layout!). Als je de layout gebruikt dan kun je haar een afbeelding van je kaart sturen. Zij zet ze dan in een slide show die de hele maand oktober op haar blog blijft staan. Is dat geen schattig idee?
Voor het geval je het niet weet (en ik wist het ook niet dus ik heb het even opgezocht!) WCMD is elk jaar op de eerste zaterdag in oktober. Het is een dag om elke kartenma(a)k(st)er te eren, om het begin van het kaartenmaak seizoen te vieren en om te beginnen met met kerstkaarten! Prachtige dag die ik elk jaar ga vieren! Je kan er hier alles over lezen.

Well I had all these wonderful stamps here whispering "pick pick me!" and no shortage of ideas! and with a layout to follow was this card no problem. Colors Adirondack Sunshine Yellow and Lettuce used to color Tilda's clothing and stamp the quote (van harte beterschap = get well soon)

Nu ja, ik had natuurlijk al die prachtige stempels liggen hier en aan ideeën geen gebrek. Dus met een layout om te volgen is een kaartje snel gemaakt! Kleuren Adirondack Sunshine Yellow en Lettuce gebruikt om Tilda in te kleuren en de quote te stempelen.

zaterdag 4 oktober 2008

Another card!

Help, I can't stop! My mind is flowing over with ideas! Remember that flower stamp? I made this card with it. All the supplies are in the picture too. Distress Faded Jeans and Worn Lipstick (yes, I got the lipstick today too!) and Stickles Baby blue. See that Artemio selection of dutch wishes? It has different quotes for birthdays, well wishes, newborns and more. The one on the card is Gefeliciteerd (=Congratulations)

Help, ik kan niet meer stoppen! Mijn hoofd loopt over van de ideeën! Weet je nog die bloem stempel? Ik heb net deze kaart ermee gemaakt. Alle benodigdheden staan op de foto. Distress Faded Jeans en Worn Lipstick (ja, ik heb de lipstick vandaag ook gekocht!) en stickles Baby Blue. Zie je die Artemio stempeldoos? Het is een selectie van nederlandse woorden voor verjaardagen, geboorte, beterschaps wensen en nog meer. Op de kaart staat Gefeliciteerd.

I inked the flower with Faded Jeans and Worn Lipstick and sprayed water over it. I could stamp it three times without re-inking it. A little ribbon, a word, a flower with brad completed the card. I also stamped the flower with faded Jeans on the envelope.

Ik heb de bloem geinkt met Faded Jeans en Worn Lipstick en heb er wat water over gesprayed. Toen kon ik 3 keer mee afdrukken zonder te her-inken. Een lintje, het woord en een bloemetje met een splitpen maakten de kaart af. Om het helemaal bij elkaar te laten passen heb ik de bloem op de envelop gestempeld met Faded Jeans.