dinsdag 7 oktober 2008

My Artroom

My workshop from right to left. My dad is great at solutions. He made all kinds of gadgets for me! On the right all the ribbons. Well not all, just the ones I use most! My dad made the holder on the wall.
I do not have that many mounted stamps, but I do like them at hand. I put them against the wall to protect the rubber from direct sunlight. Next to it, in the corner a metal tray with bits and pieces, embellishments, babytowel to wipe ink from stamps, masking paper, three dabbers etc etc.

Mijn hobby kamer van rechts naar links. Mijn vader heeft altijd leuke oplossingen. Hij heeft van alles voor me gemaakt. Rechts aan de muur de lintjes. Dit zijn niet alle lintjes, maar degene die ik het meest gebruik. Mijn vader heeft de houder gemaakt.
Ik heb niet veel mounted stempels, maar ik zie ze wel graag bij elkaar. Ze staan tegen de muur om het rubber te beschermen tegen direkt zonlicht. Ernaast een metalen tray met losse dingen, embellishments, babydoekjes om stempels schoon te vegen, maskerpapier, drie dabbers enz enz.In the middle an old herb rack my dad made for me when I got my very first student room. Now it's perfect for holding all the re-inker bottles, stickles, atc papers, gluedots, glue, alcohol inks, dimensional pearls. In front of it all the instruments I use when crafting. Knife, pincers, pens, scissors. Do you see the little wooden block with the minimsiters? My dad made that too when I pointed it out to him! Isn't he a darling?
On the left another metal tray with verious inks.

In het midden een oud kruidenrekje die mijn vader maakte toen ik op kamers ging. Nu is het perfect voor alle flesjes: re-inkers, stickles. atc-papier, gluedots, lijm, alcohol inkt, dimensional pearls. Ervoor een blueband broodbakje met alle dingen die ik gebruik bij het craften. Mesje, pincet, pennen, scharen. Zie je het kleine houten blokje met de minimisters? Die heeft mij vader ook gemaakt toen ik het hem liet zien op internet! Mijn vader is geweldig!
Links nog een metalen tray met verschillende inkten.


And on the left all the inks. Mostly Distress inks from Ranger but also Versafine, Adirondacks, some stamps I work with at the moment and Fiskars cutting tool. The little table on the far left is for my daughters when they want to craft with me.

Links alle inkten, meeste Distress inkten van Ranger maar ook Versafine, Adirondack en wat stempels waar ik op dit moment mee bezig ben en Fiskars snijapparaat. Het kleine tafeltje links is voor mijn dochters als ze bij me willen zitten om ook iets te maken.

Today I busied myself with indexing all the clearstamps. I keep them in CD holders. I printed the names and cut it out on smalle strips. Then glued everything in the appropriate CD-holder. In the proces I encountered some stamps I had forgotten. Isn't that nice!

Vandaag heb ik me bezig gehouden met het opruimen van alle clearstamps. Ik bewaar ze in CD-dozen. Ik heb de inhoud uitgeprint en in smalle strips gesneden en in de juiste houder gelijmd. Tijdens dit werkje kwam ik zelfs wat stempels tegen die ik vergeten was! Dat is altijd leuk!


When my dad was here last time we discussed putting up some shelves for all the stuff in the metal trays. He promised he would think about it. Now I know, when I least expect it, he will call and come over! And he will have the perfect solution for all the bits and pieces in the metal trays! You should know: my dad is my hero and will be 79yo come December!

Toen mijn vader hier de laatste keer was hebben we even gepraat over eventuele planken aan de muur voor alle spullen in de metalen trays. Nu weet ik gewoon dat hij een keer belt als ik er niet op verdacht ben. En dan heeft hij vast weer iets geweldigs bedacht! Je moet nog weten: mijn vader is mijn held en hij wordt 79 jaar in december!
So tell me: what kinds of simple brilliant solutions do you have in your artroom? Post a picture on your blog and post a comment here with a link!

Vertel eens: wat voor eenvoudig brilliante oplossingen heb jij in je hobby hoek? Zet het op je blog en geef een comment hier met een link!

Geen opmerkingen: